E FUNDIT/ Kjo Qe Po Nderton Amerika Ishte Vertet E Papritur Per Njerezit…

admin 0

E FUNDIT/ Kjo Qe Po Nderton Amerika Ishte Vertet E Papritur Per Njerezit…

Tani per tani, nuk mund te para mendohet, por nese i besojme plani.fikuesit me baze ne Florida, Aerion, deri ne fund te dekades ne do te jemi ne gjen.dje te fluturojme midis Los Angelos dhe To.kios ne tre ore.
Nje aeroplan komercial Mach 4plus, pro dhuesit e te cilit thone se do te jene ne gjen.dje te mbajne 50 pasagjere ne nje dis.tance prej mbi 11 mije kilometrash.
Vizioni yne eshte te nder.tojme nje te ardhme ku njerezimi te mund te udhe.toje midis dy pikave ne planetin tone brenda tre oresh. Flutu rimi supersonik eshte pika e fillimit, por ajo eshte ve.tem fillimi, tha kryetari, presi.denti dhe CEO i Aerion, Tom Vice, i cili me tut.je shtoi se, “Ne duhet te kalojme kufi.jte e asaj qe eshte e mundur
Ne fi llim te ketij viti, Aerion zgjeroi partne.ritetin e saj te vazhdueshem me Qendren Ker.kimore te NASAs Langley, me nje fokus speci.fik ne fluturimet tregtare ne dia.pazonin Mach 3-5. Per ta thene kete ne ter.mat e sotme, kjo eshte 2.300 deri 3.800 mi.lje ne ore, ose 3.700 deri 6.200 km ne ore ose deri shtate here me shpejt se nje aero plan i rregullt i udhetareve.

Nese kjo do te ndo.dhe atehere distancen prej Prish.tines deri ne New York, e cila eshte rreth 7500 kilo.metra vije ajrore do te mund te per shkruhet per me pak se dy ore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *