E FUNDIT/ Kosova Ne Bisedime Me SH.BA-Te Per Kete Çeshtje Shume Te Ndjeshme…

admin 0

E FUNDIT/ Kosova Ne Bisedime Me SH.BA-Te Per Kete Çeshtje Shume Te Ndjeshme…

Ame rika i konfirmon disku,timet me Kosovën për ndihmën ndaj afganëve.Amba sada e Shte teve të Bash kuara të Ame rikë,s e ka konfirmuar për Klan Kosovën se po diskuton me qeverinë e Kosovës lidhur me mundësinë e asistimit të Kosovës në ndihmën ndaj af ganë,ve.“Po, mund ta konfirmojmë që qeveria e Shte teve të Bash kuara është në disku.time me qeverinë e Kosovës për atë se si Kosova mund t’i asistojë partnerët ame rika,në në Af ganis,tan”, është përgjigjur Amba sada e SH.BA-ve për Klankosova.tv.“Nuk kemi detaje të mëtutjeshme për t’ju dhënë për momentin. Kur t’i kemi, do t’ju njoftojmë”.
Sot më herët për Klanin ishte shefi i stafit të kryeministrit, Luan Dalipi, ai i cili e kishte konfirmuar këtë diskutim për mëse një muaj për ndih,mën që“Që nga mesi i korrikut jemi në komunikim dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me autoritetet shtetërore dhe ush tar,ake ame rik,ane për këtë çështje të dhimbshme e të ndjeshme. Ka shumë punë logji,stike e teknike, të sigurisë dhe sociale, që po i trajtojmë me kujdes. Sh B,A-të janë aleati ynë kryesor dhe partneri ynë strategjik. Gjithçka do të përmbyllet mirë”, ka thënë shefi i stafit të kryeministrit, Luan Dalipi.Videomateriali ne vazhdim u mundesua nga KLANKOSOVA.tv:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *