E FUNDIT/ serbia e tejkalon edhe Shqiperine ne Kosove per kete gje!! TURP

admin 0

E FUNDIT/ serbia e tejkalon edhe Shqiperine ne Kosove per kete gje!! TURP

Agjencia e Statistik,ave: Serbia ‘pushton’ tregun e Kosovës me mallra, e tejkalon edhe Shqipëri,në.Agjencia e Statistikave të Kosovës ka treguar se Serbia kishte pjesëm,arrjen më të madhe të importeve në tregun e Kosovës. Serbia renditet e para nga sht,etet me importin më të lartë me 6.4%, për 6- mujor,in e parë, kurse Shqipëria, e dyta me 5.6% dhe Maqedonia e Veriut, 5.2%. Import,et nga vendet e CEFTA-s në periu,dhën janar-qershor 2021, arritën në 390 milionë euro, ose 19% të importeve të përgjithshme, me një rritj,e prej 67%.
Nga Serbia, impor,tet u rritën me 143%, nga Shqipëria me 61%, nga Maqedonia e Veriut me 26%. Agjencia e Statisti,kave thotë se nga të dhënat e grupeve kryesore për import, produ,ktet minerale përbëjnë pjesën më të madhe, apo 17%, ndjekur nga makiner,itë, pajisjet mekanike dhe elektrike, me 13.4%.“Kurse, 13.1% e përbë,jnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani, 9.7% e përbëjnë metalet bazë dhe art,ikujt prej tyre, 9% e përbëjnë mjetet e tra,nsportit, 8% e përbëjnë produktet e industrisë kimike dhe 6.4%, plastika, goma dhe arti,kujt prej tyre”. Partneri kryesor i Kosovës për impor,tet vijon të mbetet Gjermania (14.2%), e ndjekur nga Turqia (12.9), Kina (9.2%) dhe më pas Serbia (6.4%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *