E FUNDIT / Videoja Qe Po I Tmerron Te Gjithe Serbet !! Kroacia Dhe Shqipetaret Jane Vellezer

admin 0

E FUNDIT / Videoja Qe Po I Tmerron Te Gjithe Serbet !! Kroacia Dhe Shqipetaret Jane Vellezer

“Kroacia nuk i ha.rron heronjtë shqiptarë”, ky është mesazhi i videos që është shpërndarë shumë në rrjetet sociale.
Në këtë video thuhet se shqip.tarët dhe kroatët janë vëllezër, gjersa jepen edhe arsyet për një konstatim të ti.llë.
E ndër arsyet më të fuqishme pa.dyshim se është pjesëmarrja e një numri të madh shqiptarësh në Iuftën për pavarësinë e Kroa.cisë.
Rreth 2000 shqiptarë dh.anë jetën për Kroacinë pavarësisht, gjuhës, dallimeve fetare e etni.ke.
Ndër heronjtë shqiptarë që Iu.ftuan për Kroacinë përmenden Bekim Berisha-Abeja, Xhelal Hajda-Toni, Rrahim Ademi e shu.më të tjerë.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *