E HIDHUR / Shikoni Se Si U Shkaterruan Rreth 500 Fabrika Shqiptare Nga Urdherat E Serbise E Greqise Gjate Viteve 95′

admin 0

E HIDHUR / Shikoni Se Si U Shkaterruan Rreth 500 Fabrika Shqiptare Nga Urdherat E Serbise E Greqise Gjate Viteve 95′

Be soj keni dëgjuar që në ditët e sotme Iufta nuk është më me heshta, shpata dhe pushkë, (përgjithësisht) por sot Iuf.ta e vërtetë është Iuf.ta e tregjeve, dhe per tregje.Në Shqipërinë e viteve ’90 – ’95 ishin në gjendje pune rreth 500 fabrika.Normalisht pjesa më e madhe e fab.rikave tona prodhonin produkte, që nuk mund të kon.kuronin tregun e huaj…
Në Shqipërinë e viteve ’90 – ’95 ishin në gjen.dje pune rreth 500 fabrika, të cilat ishin relativisht të amortizuara dhe nuk mund të konkuronin tre.gun e jashtëm. Besoj keni dëgjuar që në ditët e sotme Iufta nuk është më me heshta, shpata dhe push.kë, (përgjithësisht) por sot Iufta e vërtetë është Iufta e tregjeve, dhe per tre.gje.
Normalisht pjesa më e madhe e fab.rikave tona prodhonin produkte, që nuk mund të konkuronin tregun e huaj, por me pak investime dhe rino.vime, shume shpejt Shqipëria do të prodhonte produkte konkuruese dhe me kosto të lirë. Ja pse fabri.kat nuk duheshin prishur: 1-Fabrikat posedonin strukturën, terrenin dhe infrastrukturën ndih.mëse.

2-Fabrikat tona mund të shërbeheshin me krah të lirë pu.ne dhe me specialistë me shumë eksperiencë. 3-Fabrikat tona mund të mos konkuronin tregun e jashtëm, por mund të fur.nizonin tregun vendas. Imagjinoni Serbinë+Greqi duke paguar qindra miliona dollarë direkt qe.verinë Shqiptare, me kushtin e vetëm, shkatërrimin e çdo fabrike, kështu në Ballkan Shqipëria dorë.zohej pa kushte përballë “armatës” të prodhimeve Serbe dhe Greke; kështu që gjithçka merr kuptim kur eku.acionit tonë i bashkan.gjitet Serbia dhe Greqia.
Do të kishte kuptim të prishe.shin një pjesë e fabrikave, por jo të gjitha! Normalisht Serbët dhe Grekët paguan qeverinë tonë për të re.alizuar falimentin e ekonomisë Shqiptare! Prishja e rreth 500 fabrikave u urdhërua nga Beogradi dhe Athina dhe u re.alizua nga “kupola komuniste” dhe qeveria Shqiptare e asaj kohe. Ky akt nuk ishte gjë tjetër, por push.tim ekonomik i Shqipërisë, i realizuar nga tradhtarët e kombit! Shqiptarët do ta kenë drejtësinë e ty.re! Të bashkuar mund t’ia dalim!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *