E PA BESUESHME Shuma Marramendese Qe Paguhet Kryeministri Albin Kurti Dhe Keshilltaret E Tij

admin 0

E PA BESUESHME Shuma Marramendese Qe Paguhet Kryeministri Albin Kurti Dhe Keshilltaret E Tij

Kaq paguhen Albin Kurti dhe këshilltarët e tij.Zyra e Kryemin,istrit ka treguar se sa paguhen kryem,inistri Albin Kurti dhe këshill,tarët e tij, shkr,uan Express.Sipas të dhënave të ZKM’së, Kurti me,rr pagë mujore në vlerë 1 mijë e 500 euro.Rreth 200 euro më pak se Kurti me,rr Shefi i Stafit dhe kës,hilltari i lartë poli,tik, Luan Dalipi. Paga e tij ësh,të 1 mijë e 321 euro.Zëdhë,nësi i Qeverisë, Përparim K,ryeziu merr 600 euro. Po kët,ë pagë e marrin edhe nëntë k,ëshilltarët e tij, përveç Erzen Vra,niqit, i cili nuk merr pagë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *