Dalin Ne Shesh Gabi met E Albin Kurtit Qe I Beri Me Presi den tin Francez Emmanuel Macron

admin 0

Dalin Ne Shesh Gabi met E Albin Kurtit Qe I Beri Me Presidentin Francez Emmanuel Macron

Njo hesi i çeshtjeve proto kollare, Tomorr Avdia, eshte shpre.hur se gjate vizites qe krye ministri i Kosoves, Albin Kurti e pati ne Palla.tin Elysee ne France ai beri disa gabime proto.kollare ku njera prej tyre ishte se kreu i qeve.rise kosovare e pati te vendosur nje maske nder sa nikoqiri i tij, presi.denti francez, Emmanuel Macron nuk e pa.ti nje te tille.
Pastaj, Avdia tho.te se nje tjeter gabim proto kollar ishte edhe renditja e Kurtit ne krahun e kundert, ne krahun e maj.te qe eshte nje gabim. Gjate konfe.rences per media ku kryeministri i Kosoves beri nje tje ter gabim kur letren e fjalimit te tij e ka ne xhep nder.sa ajo leter duhet te jete ne nje dos je.
Por, per veç kesaj pas mbari.mit te fjalimit, problemi tje.ter ishte se gjate podiumit te dyte ne Elysee ku ai po thuajse vraponte para presi.dentit francez, Emmanuel Macron dhe ky i fun.dit e ndalon per ta bere nje foto grafi rasti”, eshte shpre.hur Tomorr Avdia ne.

Si shkel je te trete, Avdia e sheh pos.timin qe Kurti ia beri dhura.tes se marre nga Macron e te cilen e ka pos tuar mbrapsht. Shke lja e trete ishte ajo e pos.timit qe eshte bere, por qe kete nuk e ka bere di.rekt kryeministri por stafi i tij duke mos e ana.lizuar mire edhe veprimet qe i be.ne ky staf per faktin se kjo eshte nje prej deko.ratave me te medha dhe postimi eshte i ga.buar duke u pare aty per faktin se eshte ven dosur me koke poshte dhe kjo per.bene nje shkelje te rende.
Por, Avia ke to gabime i sheh si anesore por se si.pas tij edhe Kurti edhe Osmani kane pasur mena.xhim te dobet protokollar dhe se kjo du.het rregulluar. Keto vep rime duhet rregulluar por kjo nuk rregu.llohet me veprime ad-hoc dhe njerez te cilet shkojne ne.per ato kabinete si militante, por me profe.sionist te cilet e bejne kete pune dhe qe du.het te jene prane ketyre drejtuesve.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *