E PAPRITUR/ Ky Është Plani I Ushtrisë Izraelite Që Po Lë Gjithe Botën Pa Fjalë Për Në Gaza !!

admin 0

E PAPRITUR/ Ky Është Plani I Ushtrisë Izraelite Që Po Lë Gjithe Botën Pa Fjalë Për Në Gaza !!

Ushtria e Izra.elit po ben gati nje plan per nje nder hyrje te mundshme te kembe.sorise ne Gaza. Kjo pasi krye ministri izraelit Netanyahu e ka lajme.ruar kabinetin e tij se e ka refuzuar propo.zimin e Hamasit per ar mepushim, te cilin e ka bere per mes Rusise.
Nje zedhenes i ush.trise izraelite ka thene se planet per su lme te cilat jane ne fa.zen fillestare dhe nuk jane apro.vuar akoma do ti prezentohen udhe heqesve te ushtrise izraelite te enjten, te cilet me pas do ta vlere.sojne nese duhet ti prezan.tohen edhe Qeverise.
Nder kaq, edhe turmat racste kane vazh.duar ti rrisin sul met neper Izrael. Gjate se mer.kures mbrema, hebrenjte e ekstremit te djat.hte kane vershuar rruget, ne kerkim te arabeve, ndersa qyte.taret pale stineze te Izrealit po per pIasen me policine. Planet per inten.sifikimin e aksioneve erdhen pasi krye ministri izraelit, Benjamin Netanyahu, i ka thene kabi.netit te tij se Izraeli e ka refuzuar nje pro.pozim te Hamasit, grupit ushtarak qe e drej.ton Gazen, per ar mepushim, ka shkruar ‘The Guardian’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *