E PAPRITUR/ Vjen Lajmi I Papritur, Ja Kur Do Te Kthehet Hashim Thaci Ne Kosove !!

admin 0

E PAPRITUR/ Vjen Lajmi I Papritur, Ja Kur Do Te Kthehet Hashim Thaci Ne Kosove !!

Buriimet nga Gjy.kata Speciale, bëjnë të ditur se Da vid Hooper, avokat i Thaçit, ka bere kerkese për lirimin e tij me anë të një para shtrese prej 28 faqesh.
Para shtresa tashme ai është dër.guar te gjyqtari i proce durës paraprake, dhe në të janë të renditur argu.mentet se pse Thaçi duhet të lirohet sipas avokatit. Gjithashtu janë radhitur edhe ku ndërrgumentet ndaj preten.dimeve të Pro.kurorisë së Speci.alizuar të paraqitura në para shtrimet tjera si dhe në versionin e redaktuar të urdhër.
Para disa ditesh, në adresen e gjyqtarit të Procedurës Paraprake, Nicolas Gui llou, kane arritur 28 faqe argumente nga avokati mbrojtës i ish presidentit Thaçi, Da vid Hooper, përmes së cilave kër kohet lirimi i përkohshëm i klientit të tij.

Hooper në adresimin e tij, i është për.gjigjur të gjitha prete ndimeve të Prokurorit Special, të ngritura në fletë arrestin ndaj Thaçit si dhe në para shtresat tjera të dër.guara në gjykatë.
Avokati i presidentit, me këtë rast i është përgjigjur prete.ndimeve për intimidim e personave që mendojnë ndryshe për luftën e UÇKsë, siç ishte për.mendur rasti i Shkelzen Gashit, ish-këshi.lltarit të Albin Kurtit në kohën sa ky i fundit ishte kryeministër.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *