E PAPRITUR/ Vjosa Osmani E ”Dridhe” Gjithe Vendin Me Deklaraten E Saj Per LDK-Ne !!

admin 0

E PAPRITUR/ Vjosa Osmani E ”Dridhe” Gjithe Vendin Me Deklaraten E Saj Per LDK-Ne !!

Vjosa Osm,ani godet ish partine e saj LDKnë pas fi.tores me Albin Kurtin duke thene se fjala e dhene pop.ullit nuk duhet shkelur dhe k,jo duhet te jete mes.im per ta.
Osmani ka thë,në se rezultati zgje,dhor duhet të jetë mësim i mi.rë për LDKnë.
“Vota e qyte,tarëve pro VV-se dhe ku.ndër të tjerave duhet të je,të mësim i mire qe fjala e dhe.ne para qytetarëve s’duhet të s,hkelet.
Rezu.ltati i 14 shkur,tit duhet të jetë më.sim edhe për LDK-ne tha Vj,osa Osmani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *