Edhe nje “go.ditje” e rende per Baton Haxhiun, Valon Sylen dhe Berat Buzhalen…

admin 0

Edhe nje “go.ditje” e rende per Baton Haxhiun, Valon Sylen dhe Berat Buzhalen…

Opinion,isti dhe njohësi i çësht jeve polit ike, Faik Krasniqi, ka reaguar ashpër ndaj gazetarëve Baton Haxhiut, Berat Buzhalës dhe Valon Sylës.Krasniqi përmes një postimi në facebook, pyet se në shër,bim të kujt janë këta që po i japin zor për të kri,juar Asociacionin e komuna,ve serbe.Ai shkruan se për Baton Haxhiun dihen lidh,jen e tij me Jovica Stanishiqin.Për Berat Buzhalën pohon se dih,et historia e babait të tij dhe bun,arit.Ndërsa për Valon Sylën thotë edhe për të dih,et se kush është.Lexojeni reagimin e plotë:
Në shërbim të ku,jt janë këta ba naIi,sta që i kanë dhënë aq shumë zor për t’u krij,uar Asociacioni i ko,munave serbe.Baton Haxhiun e dimë se kush është dhe lidh,jet e tij me Jovica Stanishiqin. Berat Buzhala e dimë biri i kujt është dhe hist,orinë e bunarit. Edhe për Valon Sylen e dimë se kush është. Po këta të tjeret pse fu,ten në një thes me këta tre? Po ju të tj,eret kush jeni që jeni tif,ozë të medhenj të këtyre tre mbet urinave?A jeni ju ata që në kohën e ish Jugosll,avisë distanco,heshit nga familjet e të b’j urgosuj,rve politike, per t’u s’erviI osur fqin,jëve serb dhe re gjim,it të atëhershëm?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *