Edhe Vellau Jone Nga Shqiperia – Edi Rama I Ka Nja Dy Fjale Per Dialogun Kosove-Serbi. Ajo Qe Thote Rama “Dridh” Gjithe Kosoven

admin 0

Edhe Vellau Jone Nga Shqiperia – Edi Rama I Ka Nja Dy Fjale Per Dialogun Kosove-Serbi. Ajo Qe Thote Rama “Dridh” Gjithe Kosoven

Rama: Dialogu Kosovë-Serbi është tejzgjatur për një kohë të gjatë.Kryemini,stri i Shqipërisë, Edi Rama, ka theksuar se dialogu Kosovë-Serbi është tejzg,jatur për një kohë të gjatë duke mos iu dh,ënë rëndësia e duhur.Rama këtë e dekla,roi këtë të enjte në Konfere,ncën Vjetore “State of the Union” në Firencë të Italisë.Ai theks,on se përfsh,irja e Francës dhe Gjermanisë në këtë çështje është shumë e rëndës,ishme.“Mendoj se mënyra më e mirë për të ecur para që biem da,kord për të mos rënë dakord, në periud,hë të menjëhers,hme të punojmë, na duhet të bëjmë më të mirën për të arritur këtë hap,ësirën Schengen ku liri,të e Evropës zbatohen, mallrat, njerëzit kapita,li e shërbimet qarkull,ojnë për të gjitha vendet”.
“Kjo po kështu do të ndihmo,jë që ta bëjë atmosferës edhe më dasha,mirëse, besoj që është thelbësore ajo çka Gjermania dhe Franca do të duan të bëj,në kur bëhet fjalë për dial,ogun Kosovë-Serbi që është tej zgj,atur në një kohë të gjatë, është jokor,rekte në të dyja vendet. Është lënë në një nivel të ulët në vend që të vihet në krye. Përfshirja e Francës dhe Gjermanisë me gjit,hë të tjerët do të jetë shumë e rëndësi,shme se unë nuk shoh që palët do ta bëjnë këtë më vete”, tha Rama, shkruan tch, transm,eton Klan Kosova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *