Edi Rama Dri.dhe Gjithe BE-Ne ! I Del Ne Ndihme Te Madhe Kosoves ! E Papritur Ishte Kjo Nga Ai…..

admin 0

Edi Rama Dri.dhe Gjithe BE-Ne ! I Del Ne Ndihme Te Madhe Kosoves ! E Papritur Ishte Kjo Nga Ai…..

Krye ministri Edi Rama ka hedhur kri.tika ndaj Bashkimit Evropian lidhur me Kosoven.
Shefi i qeve.rise tha gjate nje konference me ministrin gjer.man per Evropen, Michael Roth se BE e ka marre peng Kosoven, teksa iu refe.rua levizjes se lire.Teksa e cile soi loje shahu, Rama tha se nuk eshte ven.dim i te gjithe BE, por i vetem nje shteti qe nuk lejon leviz.jen e lire te qytetareve te Kosoves. Krye ministri perseriti disa here se qyte.taret e Ballkanit duhet te lejohen te levizin te lire, pavareisht vak sinave qe kane bere.
Levizja nuk mund te frag.mentohet nga vak.sinat dhe nga firma pro dhuese. Poli.tika eshte shah. Shahu eshte loje pen gjesh. Por mendoj qe BE nuk du.het te marre peng asnje person ne kete ra.jon per shkak te firmes qe ka bere vak sinen. eshte munde.sia se kush ka te drejte levizje te lire te beje test ose te jete i vak sinuar. Por pse ta bejme tes.tin per te levizur ne BE, ato te Sinovac dhe Sputnik. Ketu jane serbet, maqe.donasit, serbet. BE e ka ma.rre peng Kosoven.
eshte nje loje sha hu dhe nje nga figurat e lojes ka vendosur qe ate ush.tar ta mbaje peng. Dhe te mos levizin te lire. Jo i gjithe BE, por nje ush.tar atje ne diagonale. E turp shme por skem çfare bejme. tha Rama. Mini stri gjerman, Michael Roth, teksa u ndal te çesh.tja e Liberalizimit te vizave per Kosoven, tha se BE du.het te mbaje premtimet.
BE duhet te mba.je premtimet e veta dhe kete e them si auto kritike. Libera lizimi i vizave me Kosoven du.het te ishte bere prej kohesh. Kjo sepse kush.tet jane permbushur. Edhe ne ke.te rast eshte e njejta logjike. Une nuk mund te ndryshoj trak tatet e BE-se, Bashkimi Evropian eshte nder.tuar mbi konsensusin dhe une nuk mund te anko.hem ne kete drejtim, ka thene ai.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *