EKSKLUZIVE | Donika Gervalla “dridh” rusine me kete qe sapo beri

admin 0

Kundërshtimi i Rusisë për fl,amurin e Kosovës, ndërpritet mbledhja e Këshillit të Sigur,imit.Kryesuesi i Këshil,lit të Sigu,rimit të OKB-së, nga Vietnami ka ndërprerë takimin virtual për Kosovën që filloi pak minuta më pa,rë pasi Rusia ka kërkuar që përfa,qësuesja e Kosovës, Donika Gërvalla ta largojë flamurin e Koso,vës nga prapavija.Përfaqësuesi i Rusisë në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së ka kërkuar nga udhëheqësi i seancës që Ministrja e Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla të heq fl,amurin e Kosovës mbrapa vet,es ose të ndryshojë ambientin.Por,

Flamuri i Kosovës nuk hiqet, va,zhdon takimi i Këshillit të Sigurimit pavarësisht kërkesës së RusisëKëshilli i Sigurimit vendosi që të vazhdojë punimet e seancës virt,uale për Kosovën përkundër kërkes,ës së Rusisë që Ministrja e Punëve të Jashtm,e Donika Gërvalla ta heqë flamurin e Kosovës nga prapavija.Pas fillimit të seancës, kryed,iplomatja Donika Gërvalla nuk ka ndryshuar prapavijën dhe fl,amuri i Kosovës po qëndron sërish prapa saj në ambientin ku ajo po qëndron.“Ky nuk është një takim zy,rtar dhe ne nuk shohim ndonjë arsye që min,istrja Gërvalla të ndryshojë pamjet mbrapa për të vazhduar prezantimin”, tha përfaqës,uesi i Mbretërisë së Bashkuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *