Edhe nje keshilltar i Albin Kurtit mendonte qe UCKja kishte deshtuar – Do habiteni kur ta kuptoni se per ke behet fjale

admin 0

Edhe nje keshilltar i Albin Kurtit mendonte qe UCKja kishte deshtuar – Do habiteni kur ta kuptoni se per ke behet fjale>
EKSKLUZIVE: Këshilltari i Kurtit mendonte se Iufj,ta Çli rimtare e UÇK-së kishte dësh,tuar.Këshilltari i Kurtit Agon Hamza me një shkr,im të botuar në vitin 2005 mendonte se UÇK ka dësh,tuar në Iufj,tën e saj çli,rimit are. Gjithashtu ishte shpre,hur se ush tj,ar ët e UÇK-së ish,in vegla, transmeton epilogu.Ai kish,te adresuar kriti,ka të shumta ndaj UÇK-së, ndaj organ,izimit si dhe ndaj nënshk,rimit të konferencës së Rambujes.Pavarë,sisht se personalisht nuk ishte pjesë,marrës në Iufj,tën çli rimt,are, ai nuk ngurron të kriti,kojë në shumë segm,ente UÇK-në.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *