EKSKLUZIVE / Hashim Thaçi E Largoi Tomë Gashin Nga Pozita E Këshilltarit Pasi Zbuloi Se Ai Po Bashkëpunonte Me Sërbine

admin 0

EKSKLUZIVE / Hashim Thaçi E Largoi Tomë Gashin Nga Pozita E Këshilltarit Pasi Zbuloi Se Ai Po Bashkëpunonte Me Sërbine

Ish-deputeti i Nismës, Milaim Zeka, ka deklaruar se ka hapur ra,st kundër av,okatit Tomë Gashi. Kjo për shkak të publi,kimit të një dokument,i nga Gashi, me të cilin pretend,onte se Zeka ka dës,hmuar në Gjh,ykatën Speciale. Zeka ka akh,uza të tjerë për Gashin. Thotë se në një bisedë që ka pasur me Presidentin Thaçi, ky i f,undit ka thënë se e ka larguar Gashin nga pozita e këshil,ltarit juridik, pasi e ka kuptuar se është bas,hkëpunëtor i Serbisë.Zeka ka dekla,ruar se ka hapur rast ndaj Gashit, për shkak të postimit të cilin ky i fundit e ka shpërndarë në Facebook.“Dje i kam hapur rast Tomë Gashit. P,esë orë kam qenë në Polici. Ra,stin e kam hapë për shkak të shkri,mit që e ka bërë Tomë Gashi ndaj meje. Ajo s’ka qenë dëshmi, por ka qenë fjalë m,brojtëse. Tomë Gashi më nxjerr mua si dë,shmitar të Gjh,ykatës Speciale”, ka thënë Zeka.Zeka ka thënë se Gashi e quan “znaq,kë”, duke iu referuar fjalëve të Kadri Veselit.Ndërkaq thotë se Gashi e ka shpërn,darë një pjesë të procesit gjh,yqësor që është mbajtur në vitin 2016.“Edhe punën e zna,qkës, ai i referohet Kadri Veselit. Tomë Gashi më nxjerr edhe dëshmitar të Gjh,ykatës Speciale edhe agje,nt serb, le ta dëshmojë ai. Në vitin 2016 procesi gjh,yqësor në Kosovë që më është bërë, lind py,etja, pse e nxjerr tani ai nga viti 2016 tani në vitin 2020”, ka thënë Zeka.

Zeka ka dekl,aruar se e tërë kjo po bëhet për shkak të “hatrimit” që Gashi ka me Presidentin Thaçi, pasi siç prete,ndon Zeka, Thaçi e ka larguar Gashin nga pozita e këshilltarit juridik pasi ka kuptuar se është bashk,ëpunëtor i Serbisë.“Hatrimi i Tomë Gashit është se Presidenti Thaçi në prezencë të Sami Lushtakut dhe një personi tjetër më ka thënë se “unë e kam marrë këshil,ltar juridik Tomë Gashin, por në momentin që më ka ardhur dosja e tij se është bas,hkëpunëtor i Serbisë e kam larguar”. Tash një bas,hkëpunëtor i Serbisë po më akh,uzon mua. E kam thënë, me i mbrojtë vetera,nët Tomë Gashi, është si t’i mbrojë Vuçiqi”, ka thënë Zeka.Avokati Tomë Gashi të hënën ka publikuar një dokument ku tregon se Milaim Zeka ka dëshmu,ar në Gjh,ykatën Themelore në Mitrovicë më 3 shkurt të vitit 2016.Gashi thotë se është e sigurt se Zeka (të cilin e quan zn,aqkë), këto dës,hmi i ka dhënë ed,he në Gjh,ykatën Speciale.
“Kjo është vetëm një faqe e dësh,misë se Znaq,kes ne Gjh,ykate, me 03 shkurt 2016,(Gjh,ykata Themelore e Mitrovicës P 51/14). Ne avo,katët e mbrojtëm mirë Znaq,kën, ai u liru ne Gjh,ykate, por akh,uzat e tij kunder UÇK mbetën! Është e sigurt që këto dë,shmi të Zna,qkës janë në Gjh,ykatën Speciale, tash po e pres Eulexin, se me ka mar,rë malli për Nasim Haradinajn, dhe për Hysni Gucatin”, ka shkruar Gashi në Facebook.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *