EKSKLUZIVE/ LAJM I HIDHUR PER Gjithë Shqiptarët. Zbulohen Dosjet Dhe Bashkëpunëtorët Shqiptarë Të UDB-Ës

admin 0

EKSKLUZIVE/ LAJM I HIDHUR PER Gjithë Shqiptarët. Zbulohen Dosjet Dhe Bashkëpunëtorët Shqiptarë Të UDB-Ës

Dosjet dhe bashkëpunëtorët shqiptarë të UDB-ës.Shkelzen HALIMI-Sipas disa të dhënave jozyrtare, gjatë per,iudhës së komunizmit (por edhe më vonë, Sigurimi i Shtetit) UDB-a maqedonase vetëm p,ër shqiptarët, të konsideruar si elemente armiq,ësor, kishte hapur rreth 4 mijë dosje (në këtë numër nuk u përfshinë dosjet e hoxhallarëve dhe të atyre shqiptarëve që ishin nga viset tjera të ish Jugosllavisë, por që për shkaqe të ndryshme qëndronin në Republikën e atëhe,rshme të Maqedonisë). Në këto 4 mijë dosje të 4 mijë shqip,tarëve (gjithnjë sipas të dhënave jozyrtare) figurojnë rreth 22 mijë bash,këpunëtore shqiptarë të UDB-ës, që kishin pasur si detyre t’,i përcjellin të dyshuarit, përkatësisht “armiqtë” shqiptarë dhe të infor,mojnë për ta në zyrat e UDB-ës.
Natyrisht, një pj,esë e konsiderueshme e atyre që ishin me dosje ak,oma janë gjallë, siç janë gjallë edhe shumë prej atyre që bashkëpunuan me UDB-ën (dhe pak më vonë edhe me Sigurimin e Shtetit). Me siguri shumica prej këtyre të fundit janë në gjendje të mirë dhe, nëse jo ata, fëmijët e tyre gëzojnë privilegje të konsi,derueshme, duke qenë “aktivë” në jetën pol,itike, ekonomike, sociale, kul,turore e kështu me radhë. Shoqëria shqiptare në Maqedoni e Ver,iut, fatkeqësisht akoma nuk e ka ndarë shapin prej sheqerit, ndaj dhe je,mi aty ku jemi. Disave kungulli vazhdon t’u shkojë mbi ujë e disave edhe gjeli vazhdon t’u bëjë vezë…(Shkrimi eshte marre nga profili i fcb i publicistit Shkelzen Halimi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *