EKSKLUZIVE / Zbulohet Se Kush Nga Kreret E Politikes Kosovare Eshte Ne “Listen E Zeze” Te Amerikes. Kjo Informate Qe Sapo U Zbulua Po “Trondit” Vendin

admin 0

EKSKLUZIVE / Zbulohet Se Kush Nga Kreret E Politikes Kosovare Eshte Ne “Listen E Zeze” Te Amerikes. Kjo Informate Qe Sapo U Zbulua Po “Trondit” Vendin

Kush nga politikanet kosovare eshte pjese e te ashtuquajtures Li,sta e Ze,ze, me te cilen iu nda,lohet hyrja ne SHBA.Ne kete liste nga Ball,kani, figurojne edhe zyr,tare te larte te PDKse, e ish kre,re te UÇKse. Rexhep Selimi i cili gjen,det ne parabj,ur,gi,jm ne Hage ku po akh,uzohj,et per kh,r,jime Iuh,fte eshte pjese e kesaj li,ste bll,okuese te Amerikes.Po ashtu kesaj nuk i ka shpe,tuar as deputeti i Aleances per Ardh,merine e Kosoves, Daut Haradinaj, zyrt,ari i lar,te i PDKse Sami Lushtaku, Lideri i Nismes Social\demokrate Fatmir Limaj, e kreu i Drenasit, Ramiz Lladrovci.
Ne list,en per Ball,kanin po ashtu figurojne edhe Azem Syla. Lista e Per,sonave te Bl,loku,ar, e njohur gji,thashtu si Lis,ta SD,N, eshte nje mase sank,sionesh em,bargo e qeveri,se se Shte,teve te Bashkuara qe synon ter,rj,istet e cak,tuar nga SHBA, zyr,taret dhe perf,ituesit e disa reg,jij,meve autori,tare dhe kh,r,imij,nel,et nderkombetare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *