Eksperti Gjerman trondite te gjithe me deklaraten e tij per liberalizimin e vizave dhe njohjen nga Greqia…

admin 0

Eksperti Gjerman trondite te gjithe me deklaraten e tij per liberalizimin e vizave dhe njohjen nga Greqia…

Krye ministri i Repub.likes se Kosoves, Albin Kurti, pavaresisht qe kishte dekla.ruar se dialogu me Serbine nuk do te jete prej priori.teteve kryesore te Qeverise qe drejton, ka udhetuar brenda nje kohe te shkurt dy here per ne krye qytetin e negociatave.
Per veç kesaj, Kurti duket se ka he.qur dore nga edhe vendosja e menje hershme e mases se reciprocitetit kun.der Serbise. Ministrja e tij, Rozeta Hajdari, ka thene se reci.prociteti nuk eshte zgjidhje dhe se po ker.kojne modalitete ne kuader te marreveshjeve ekzistuese per te zgji.dhur problemet me fqinjin verior.
Kete rresh qitje te Kurtit dhe Qeverise nga qendrimet e me hershme e ka vene re edhe eksperti gjerman i DPC-se dhe njohesi i zhvi.llimeve politike ne Kosove dhe Ballkanin Perendimor, Bodo Weber. Ai ne nje per.gjigje per Gazeten Express ka thene se gjithe kete e sheh ne kua.der te nje adaptimi pragmatik te Kurtit, meqe tash me ka levizje edhe ne rapor.tet Washington-Bruksel.
Eksperti Gjerman Weber ka fo.lur edhe rreth debatit te nxitur se fundi rreth nje marre veshje te mundshme qe preten.dohet se po e pergatit presidenti francez, Emanuel Macron, ne kembim te seciles Kosova do te marr njoh.jen nga Greqia dhe liberalizimin e vizave. Eksperti gjerman e thote pre.re se s ka asgje te vertete, meqe e konsi.deron te pa mundur nje skenar te tille.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *