Eurodeputeti Nga Gjermania Jep Goditje Te Madhe Liberalizimi I Vizave Per Kosoven Duhet Per Te Ndodhur

admin 0

Eurodeputeti Nga Gjermania Jep Goditje Te Madhe !! Liberalizimi I Vizave Per Kosoven Duhet Per Te Ndodhur…

Ai me ane te nje pos.timi ne rrjetin social Facebook ka shkruar se ai e mbesh.tet Kosoven edhe ne rrugen e saj drejt Bash.kimit Evropian. Libera lizimi i vizave per Kosoven du.het te ndodhe tani! Une e mbeshtes Koso.ven ne rrugen e saj drejt Bash.kimit Evropian, misioni i KFOR-it eshte nje pjese e rende.sishme e saj, sepse sjell stabilitet dhe si.guri ne vend, tha eurodeputeti Gjerman Beyer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *