Fillon Konflikti Britani Rusi Britania I Drejton Anijet Luf tar ake Drejt Ndihmes Se Ukraines

admin 0

Fillon Konflikti Britani Rusi Britania I Drejton Anijet Luf tar ake Drejt Ndihmes Se Ukraines

Dergimi i anijeve ka per qellim soli.darizimin me Ukrainen, e cila eshte aleate e Brita.nise se Madhe dhe NATOs.Type 45 me ra.keta anti ajrore dhe nje fregate Type 43 per te Iu.ftuar nendeteset, do te lere nje pjese te flotes te ven.dosur ne Mesdhe dhe do te kaloje per mes Bosforit ne Detin e Zi.
Avionet Iu.ftarake F 35B dhe heli.kopteret Iu ftarake Merlin do te jene gjith ashtu pjese e nje ekspedite Iu.fte ne trans portuesin HMS Queen Eliza beth ne mbeshtetje te ani.jeve britanike ne Detin e Zi.
Tensionet mi.dis Moskes dhe Kievit jane rritur pas akumu limit te trupave ruse prane kufirit me Ukrainen dhe perpla sjeve ne lindje te vendit midis ushtrise ukrainase dhe for.cave proruse, shtoi Reuters.

Zyrtaret e Departa.mentit Britanik te Mbrojtjes nuk ishin ne dis.pozicion per koment.
ze dhenes i ministrise i tha The Sunday Times se qeve.ria e MB po punonte ngushte me Ukrainen per te moni.toruar situaten dhe vazhdoi ti bente thirrje Rusise per te ulur ten.sionet ne rajon.
Mbreteria e Bashkuar dhe ale.atet tane nder kombetare jane te palekundur ne mbeshtetjen e sovra.nitetit dhe integritetit territor.ial te Ukraines.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *