FJALE MADHESHTORE Per Ish Presidentin Thaçi – “Hashim Thaçi Eshte Churchilli I Ballkanit”… A Po Kthehet Ne Vendlindje Hashim Çlirimtari?!

admin 0

FJALE MADHESHTORE Per Ish Presidentin Thaçi – “Hashim Thaçi Eshte Churchilli I Ballkanit”… A Po Kthehet Ne Vendlindje Hashim Çlirimtari?!

Tim Judah: Hashim Thaçi ësh,të Churchilli i Ballkanit.Gazetari Tim Judah ka shk,ruar një artikull të gjatë kushtuar Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ku flet për persona,litetin e tij prej polit,ikani. Ndër të tjera, Judah e krahason Thaçin me ish-kryemi,nistrin e Mbretërisë së Bashkuar, Winston Churchill, i cili është ndër figur,at më të rëndësishme të histor,isë.“Hashim Thaci i takon karizm,atikë ve të politikës evro,piane. Shumë njerëz e lëv dojnë tej mase. Tjerë duan ta shohin të bk urgos,jur per Iufj,ten ne Kosove. Rrugëtimi i tij kalon në,për Cyrih e deri në krye të shte,tit të ri të Kosovës”, nis shkrimi i gaze,tarit Judah.Judah shkruan se do të ishte ab,surd për të imagjinuar 20 vjet më parë, që Hashim Thaçi e jo Aleksandar Vuçiq do të a kj,uzo heshin për kh rj,ime.

“Pas të gjithash, Vuçiq kishte lua,jtur rol kyç në partinë e st,r ejme na cionj,aliste të Serbisë, burrat e së cilës kishin vj rh,arë për të hyrë në Bosnjë dhe Kroaci. Pra kohët kanë ndr,yshuar, por a khj,uzat e bëra nga trib u,nal special i Kosovës që u zb,uluan më 24 qershor kanë qenë në përg,atitje e sipër për 20 vjet”, thuhet tutje në sh,krimin e publikuar në gazetën Die Weltwoche. Ja ku mund ta lexoni shkrimin e plote ne gjuhen angleze: KETU


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *