Fytyra e vertete e Qeverise Kurti – “aty ka urrejtje ndaj UCK-se” flet gazetari i njohur tregon “skandalin” me te ri te Donikes

admin 0

Fytyra e vertete e Qeverise Kurti – “aty ka urrejtje ndaj UCK-se” flet gazetari i njohur tregon “skandalin” me te ri te Donikes

Fytyra e vertete e Qeverise Kurti – “aty ka urrejtje ndaj UCK-se” flet gazetari i njohur tregon “skandalin” me te ri te Donikes
Olluri: Ministrja Gërvalla është fyty,ra e vërtetë e Qeverisë Kurti, aty ka u rrej,tje ndaj UÇK-së.Gazetari Parim Olluri ka komen tuar 3 mujorin e Qeverisë Kurti dhe deklar,atat e disa prej ministrave të kësaj qeverie që nxi tën reagi,me të mëdha.Olluri në Pressing të T7 ka thënë se ministrja e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla është fyt,yra e vërtetë e kësaj qeverie. Ai shtoi se në Qeverinë Kurti shihet një u rrej,tje për UÇK-në.“Ministrja Gërvalla është fytyra e vërtetë e Qeverisë Kurti. Në të kaluarën ka shpre,hur elemtentet an ti-UÇK dhe po i për,sërit edhe tani nga pozita e ministres”, tha Olluri.Tutje ai ka thënë se dekla,rata e ministres Gërvalla ku thotë se do të ndihmonte me mate,riale sapo të form ohej Gjh,yka ta Speci ale kundër, siç thoshte ajo, koka ve të organ izatës PRONTO Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, është deklar,atë e papjekur.
“Është deklaratë total,isht e papjekur, këtë nuk e ka thënë asnjë ministër i Serbisë kurrë, dhe të thuhet nga mini,strja e Jashtme e Kosovçs. Për mua ka qenë e pabesuseshme kur e kam parë. Ka elemente an ti-UÇK në Qeverinë Kurti. Puna e parë e kësaj qeverie ka qenë shp,enzimet që i kanë mbrojtja e krerë,ve të UÇK në Hagë. Kjo është nonsens, tregon një lloj u rrej,tje të njerëzve brenda kësaj qeverie, për UÇK-në”, ka thënë Olluri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *