Gazetari Gjerman dridhe gjithe Ballkanin ! Zbulon planet qe i ka Albini Kurti mbi Kosoven…

admin 0


Gazetari Gjerman dridhe gjithe Ballkanin ! Zbulon planet qe i ka Albini Kurti mbi Kosoven…

Gazetari gjerman i te per ditshmes se famshme, Frank furter Allgemeine Zei tung, Michael Martens, i cili e ka mbesh.tetur rrugen e Albin Kurtit drejt karriges se krye ministrit te Kosoves, po shprehet i befa.suar nga veprimi i krye.tarit te Levizjes Vete vendosje per te marre pjese ne zgjedhjet parla.mentare ne Shqiperi.

Martens ka publi.kuar nje artikull me titullin Endrrat e medha shqiptare, duke shkruar se Krye ministri i Kosoves Kurti eshte ne zgjedh.je ne Shqiperine fqinje. Nje dege e partise se tij po Iu fton per votat dhe ende.rron per nje bash.kim te te dy shteteve.

Ai tha se par.tia e Kurtit nuk ka ardhur ne pushtet ne Kosove per reto.riken e saj te Shqiperise se Madhe, por per ta refor.muar Kosoven.
Vete vendosje, partia e Krye.ministrit te Kosoves Albin Kurti, nuk u zgjodh per reto.riken e tij te Shqiperise se Madhe. Premtimi per ta refor.muar Kosoven ishte thelbesor. Por Vete vendosje garon per votat ne zgjedh.jet e ardhshme parla.mentare ne Shqiperine fqinje, ka shkruar gaztari Gjerman Michael Martens.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *