Gjenerali Amerikan Qe Po Trazon Gjithe Serbine !! Trondit Gjithe Boten Nga Kjo Qe Tregoi…

admin 0

Gjenerali Amerikan Qe Po Trazon Gjithe Serbine !! Trondit Gjithe Boten Nga Kjo Qe Tregoi…

Inter.venimi i NATO ka ndihmuar ndalimin e spas.trimit etnik te shqiptareve te Kosoves ka thene gjene.rali amerikan Fre derik Ben Hoxhis, qe ishte komandant i for.cave amerikane ne Evrope, duke shtuar se aksi.oni i NATOsë krijoi mundesine per lide.ret e matur te gjejne zgjidh.je politike.
Ne pye.tjen nese ka pasur ndonje menyre e shman.gies se intervenimit te aleances me te forte ndaj nje shteti evropian, Hoxhis tha se ka bin.djen se ishte e nevojshme nje strate.gji e qendrueshme.
Lidhur me ar matimin nga Kina edhe Rusia, gjene.rali amerikan tha se secili komb eshte per.gjegjes per sigurine e popullit te vete, por nuk eshte i sigurt se Serbia ka kerce nime.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *