Gjenerali Serb Hallakat Ballkanin Tregon Gjithcka Mbi Kosharen Serbia Ne Kembe I’a Nxurr Te Zezat…

admin 0

Gjenerali Serb ”Hallakat” Ballkanin Tregon Gjithcka Mbi Kosharen !! Serbia Ne Kembe I’a Nxurr Te Zezat…

Gjenerali i pensi.onuar serb i dënuar për kr ime luf te, Vladimir Lazareviq, i cili ishte komandant i Korpusit të Prishtinës të –ish-Usht risë Jugosllave gjatë kohës së luf. tes ne Kosovë, zbulon dëshmitë e tij nga koha e lu ftës dhe tmerrin e Bet,ejës së Koshares.
Gjenerali serb ka folur edhe për bet,ejen e Koshares ne te cilën forcat ushtarake serbe pë.suan humbje të mëdha.Gjenerali serb duke folur për Betejën e Koshares, thotë se më më 9 pril ndodhi thy erja e kufi,rit dhe hyrja e trupave të UÇK-së në Kosovë nga Shqipëria.
Sul,mi ishte i tmer.rshëm, dhe armiku ishte shumë, i ar,matosur mire, me mbështetje të mirë ajrore dhe instruktorët më të mirë të NATO-s … Ishte një Vietnam në mini.ature. Nuk ishte bet,eja vetëm e Karakollit të Koshares, ishte një fr.ont prej 15 kilometrash”.
“Ishin këputur të gjitha lidhjet me vijën e parë të fr,ontit. Unë merrja raport nga ura ime koma.nduese. Përveç përshkrimit të hollësishëm të këtij ka osi, ai tha Ne do ta mbrojmë kufirin me çdo kusht! me shkronja të thek,suara. U rrëqetha kur i lexova këto fjalë dhe u përgjigja: ‘Mbajeni, mbro.jeni Serbinë. Ne po vi,jmë’, dhe këtë do ta kujtoj derisa të jem gj,allë. Ne shkuam në vijën e parë të luf, timeve. Në atë kohë, gjeneral Pavkoviç ishte gjit.hashtu pranë meje, i cili përshëndeti fjalët e mia dhe urdhëroi të ashtuquajturin ho,mologun tonë nga ana jone.

Gjenerali serb flet me dhe.mbje kur e kujton tërheqjen e ushtr,isë serbe nga Kosova
“Në atë moment kisha prob,leme të tjera. Unë duhej të tërh.iqja njerëzit dhe pajisjet pa përjetuar një de,bakël.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *