Gjuriq ankohet te Psikologu: nuk po mund ta harroj qfar me kan bër Policia e Kosoves, po kam pr oblem me gj umin

admin 0

Gjuriq ankohet te Psikologu: nuk po mund ta harroj qfar me kan bër Policia e Kosoves, po kam pr oblem me gj umin

“Kemi de klaruar në më nyrë të va zhdueshme dhe të ha pur se Serbia është ku ndër qe te hy në te rri torin e saj nj esia spe ciale.
Ky është që ndrimi i Li stës Serbe dhe i shumicës së serbëve në Kosovë.
Ajo se qfar me ka ndodhur mua eshte shum e ke qe tash e asaj dite une kam pa soja sm und te flej mir dikush duhet te me pa guaj kto qe me kan ndodh nga Nj esi Sp eciale e kosoves.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *