Historiani Bullgar Qe Po Hedh Githe Historine E Maqedonise Posht ! Ne Maqedoni Nuk Ka Maqedon Por Ka Shqiptare…

admin 0

Historiani Bullgar Qe Po Hedh Githe Historine E Maqedonise Posht ! Ne Maqedoni Nuk Ka Maqedon Por Ka Shqiptare…

Profe sor Bozhidar Dimitrov eshte nje histo.rian bullgar dhe Drejtor i Muzeut Historik Kombe.tar te Bullgarise. Ai ne Maqedoni eshte i njo.hur si nje figure e disku tueshme qe shpesh eshte pjese e provo kimeve te ndryshme ne marre.dheniet mes dy vendeve.
Per te nuk ka gju.he maqedonase, sepse ajo eshte vetem me shkrim nje dia.lekt bullgar. Ai po ashtu eshte i njo.hur per pike pamjen e tij se te gjithe popujt e Ballkanit kane dy shtete, jane Kos.ova dhe Shqiperia, Serbia dhe Repub lika Srpska, Greqia e Qiproja, dhe Bull.garia e Maqedonia.
Ne nje interviste ka folur per vizi.ten e kryeministrit Zoran Zaev ne Bullgari, marre veshjen per marre dhenie te mira fqinjesore, dhe reagimet me pas.

Per Dimitrov, Maqe.donia dhe Bullgaria nuk kane qe.lluar asnje plu mb te vetem me njeri tjetrin. Ai thote se VMRO nuk ishte orga nizimi i Maqedonise, por organi.zimi i bullgareve ne Maqedoni, dhe gjith ashtu ai thote se “ne Maqedonine lindore bullga.rizmat me teper jane ruajtur, kurse ne Maqedonine peren.dimore nuk ka ata jane shqiptare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *