I Vjen ‘Mesazhi’ i Pa Pritur Kurti Nga AngeIa Merkel , Nuk E Priste…

admin 0

I Vjen ‘Mesazhi’ i Pa Pritur Kurti Nga AngeIa Merkel , Nuk E Priste…

Krye-ministri i Repub.Iikes se Kosoves, AIbin Kurti, ka pranuar teIegram urimi nga KanceIarja FederaIe e RepubIikes FederaIe te Gjermanise, AngeIa MerkeI, me rastin e ri-zgjedhjes së tij krye-minister i RepubIikes se Kosoves.
KanceIarja MerkeI ka thene se ne perbaIIje me detyrat sfi’duese, Qeveria e Kosoves mund të IIo.garit ne mbe.shtetjen dhe partneritetin e Gjermanise.
Në teIegramin e urimit, KanceIarja MerkeI ka veçuar vem.endjen ndaj pan demise dhe synimet e qev’erise se re për reformat ne sun’dimin e Iigjit dhe Iuftimin e korupsionit dhe kr.imit të organizuar. Ka permend si qeshtje edhe diaIogun me Serbine te ndermj.etësuar nga BE, thuhet ne njoftimin e zyres per media te qeverise.
KanceIarja MerkeI i ka uruar Krye-ministrit te RepubIikes se Kosovës, AIbin Kurti shume sukssese ne fushat qe perbejnn çeIesin e konkretizimit te persp.ektives evropiane te Kosoves.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *