Ish Sekretari i NATO con pesh europen me deklarate ! Jam me prejardhje Shqiptare

admin 0

Ish Sekretari i NATO con pesh europen me deklarate ! Jam me prejardhje Shqiptare

sh Sekretari i NATO con pesh europen me deklarate ! Jam me prejardhje Shqiptare Ishsekretari i NATOs, Lord George Robert son, i cili po qen.dron ne nje vizite te shkurter ne Kosove, ka bere publike nje zbu.lim te cilin as vet ai nuk e ka ditur kur ka nder hyre ne Kosove.

Robertson ka thene se ne ba.ze te nje testi te ADNse, ka dale se nje per qindje e gje.neve nga ana e babait jane shqiptare.

Ne kuader te vi.zites se tij ne Kosove, ishsekretari i NATOs, Lord George Robertson, ka zhvi.lluar nje ligjerate me studentet e Kole.gjit Universum ne Prishtine. Gjate bise.des se tij me studentet, Robertson ka folur me admirim per arri.tjet e shtetit te Kosoves qe nga viti 1999 deri sot. Ai gjith ashtu foli per disa momente shume te rende.sishme qe çuan drejt nder hyrjes se NATOs ne Kosove, duke e per.seriturt henien: Serbet jashte, NATO te nder hyje, refu.gjatet te kthehen ne shtepi”. Gjate ligjerates me stu.dente Robertson nuk la pa folur edhe per per.gjegjesine e rinise kosovare, duke kerkuar nga ata qe te jene me vigji.lente dhe me kembengules ne per miresimin e jetes ne vend. Ai kerkoi nga te rinjte qe te ardhmen ta nder.tojne ne
Kosove dhe jo permes migrimit ne vendet perendimore. “Mund te ikni dhe ta varfe.roni vendin, apo mund te qendroni dhe ta nder.toni shtetin tuaj”, tha Robertson. Ishsekretari i NATOs,
Lord Robertson, rrefeu per.para studenteve se ka prej ardhje shqiptare nga ana e familjes se babait. Ai tha se nje test i ADNse te cilin e ki.shte bere kohe me pare, ka zbuluar se nje per qindje e gjeneve nga ana e babit jane shqiptare.

Robertson zbu.loi se nuk ka qene ne dijeni per kete sa ishte sekre.tar i NATOs, mirepo, ky fakt e lidh edhe me shume me
Kosoven. Ne fund, Lordi Robertson tha se gazi lot sjelles dhe dhuna ndaj ndertesave te insti.tucioneve nuk eshte zgjidhje. Ai gjith
ashtu tha se eshte pergjegjesi e politi.kaneve kosovare qe te para ndalojne korrupsionin nese deshi.rojne qe ky vend me miq te
shumte nga e gjithe bota te per.paroje dhe te integrohet ne BE dhe ne NATO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *