Izraeli ”Hallakat” Gjithe Boten I’a Ben 8 Me 2 Turqise Dhe Arabise Sipas Te Dhenave Te Fundit !!

admin 0

Izraeli ”Hallakat” Gjithe Boten I’a Ben 8 Me 2 Turqise Dhe Arabise Sipas Te Dhenave Te Fundit !!

Izraeli ka ush.trine me te fuqishme ne Lindjen e Mesme, e ndjekur nga Tur.qia dhe Arabia Saudite. Keshtu thuhet ne nje ra.port te ri te Business Insider.Forcat mbrojt.ese izraelite kane me shume cilesi se ushtrite e tjere te ven.deve te rajonit. Mjafton ketu te kujtojme for.cat ajrore qe ka ky shtet. Kjo renditje e har.tuar nga eksperte bazohet ne rritjen e afte.sive operacionale ushta.rake ne te gjithe rajonin, por edhe tek arti.leria dhe teknologjia.
Raporti i har.tuar nga dy eksperte: Patrik Megahan dhe Kris Harmer, ekspert i mje.teve lu ftarake detare ne SHBA. Arsyet sepse Izraeli qen.dron ne maje te listes jane disa; suksesi ne Iu ften kunder Sirise dhe Izraelit ne vi.tin 1967 dhe 1973, si edhe ajo kun.der grupeve palestineze.
Ne raport nen vizohet gjithashtu se fakti qe Izraeli ka nje avan.tazh te dukshem ne rajon, vjen ne saje te marre dhenieve te ngushta me SHBAne dhe inves.timeve ne industrine e saj mbrojtese, ku per fshihen asetet hapesinore, avione shume te avancuar lu ftarake, drone dhe arme ber.thamore. Ndryshe nga ush.trite e tjere te rajonit, Izraeli mund ti mobili.zoje forcat ushtarake ne nje kohe mjafte te shpejt, qe jo vetem ne ra.jon po edhe ne bote perben rekord. Ndryshe nga ush.trite e tjera, si ne Turqi, Siri dhe se fundi ne Egjipt, ushtria izrae.lite nuk ka tentuar asnjehere per gusht shte.ti brenda vendit.
Megjithe se Turqia dhe Arabia Saudite kane ushtrite dhe buxhe.tet me te medha ne Lindjen e Mesme, ato serish ren.diten ne vendin e dyte dhe te trete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *