Ja sa para harxhuan dhe cfare dhurata moren Albin Kurti e Vjosa Osmani. Keta qe e perqeshnin Ramushin

admin 0

Ja sa para harxhuan dhe cfare dhurata moren Albin Kurti e Vjosa Osmani. Keta qe e perqeshnin Ramushin

Kurti dhe kabinet,i i tij nga marrja e mandatit kanë har,xhuar mbi 6 mijë euro për dreka e darka zyrtare.Libra, piktura, punime arti,zanale dhe gjëra të tjera gjenden në listën e dhu,ratave që krerët e shteti kanë pranuar që nga pranimi i po zitave të tyre.Radio Evro pa e Lirë ka siguruar listat e dhurat,ave që presidentja, kryeministri dhe kryetari i kuvendit kanë pranuar deri më tani si dhe shpen,zimet që këta liderë kanë pasur për re,prezentacion.Pranimi i dhuratave nga zyrtarët publikë rregull,ohet me Li gjin për deklarimin, prej,ardhjen dhe kontrollin e dhuratave.
Sipas këtij ligji, zyrtarët mund të pranojnë dhurata të rastit dhe dhurata protokoll,are. Këto të fundit duhet t’i mbesin institucionit.Sipas dokumenteve zyrtare, krye,ministri i Kosovës, Albin Kurti që nga marrja e mandatit në mars deri në fund të korrikut 2021, ka pranuar 23 dhurata.Në tri raste ai ka pranuar kravata.Përveç këtyre, Kurtit iu dhuruan libra, stilolaps, pjata e gota dekoruese si dhe pik,tura.Në dokumentet që Zyra e krye,ministrit i ka dërguar Radio Evropës së Lirë, nuk ceket vlera mone,tare e këtyre dhuratave.Sipas Zyrës së kryeministrit, shpenzimet e re,prezentacionit (për dreka dhe darka zyrtare) të kabinetit të kryeministrit, Albin Kurti, prej marrjes së mandatit e deri më datën 19 korrik 2021 janë 6.781 euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *