Jam 49 Vjeçare nga Peja, kërkoj mashkuII për Iidhje, numri im…

admin 0

Jam 49 Vjeçare nga Peja, kërkoj mashkuII për Iidhje, numri im…

Jam 49 Vjeçare nga Peja, kërkoj mashkuII për Iidhje, numri im Jam 49 vjeçare dhe jetoj në Gjermani por jam nga Peja, kerkoj mashkuII shqiptar, ekon omikisht e mirë pasi kam punuar disa vite po ashtu kam saIIon fIokesh per v.ajza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *