Jam di.vorcuar dhe kërkoj djalë të ri, Jam afër të 50-tave, por në sht.ratë jam shum e mir…!!!

admin 0

Jam di.vorcuar dhe kërkoj djalë të ri, Jam afër të 50-tave, por në sht.ratë jam shum e mir…!!!

Jam nje grua qe kam shum pervoj ne mar.redhe.niet , tani jam nda.re nga burri vetem per nje arye sepse ai ishte shum i dobet ne shtrate ndersa un isha si nje vajze e re tani dua nje djale te ri qe te me mbush fuqi.shem ne shtrate. Un nuk di mir te komu.nikoj permes fbs per ate kam vendos qe ta lë numrin tim te interesuarit te me the.rrasin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *