KFORI Jep Lajm Te Madh Per Kosoven Ush tria Kroate I Vjen Ne Ndihme Te Madhe Kosoves

admin 0

KFORI Jep Lajm Te Madh Per Kosoven Ush tria Kroate I Vjen Ne Ndihme Te Madhe Kosoves

Ne nje njof.tim te ketij misioni ne Twitter, be het e e ditur se ushtaret kroate do te inte.grohen ne bata.lionin kinetik, i cili do te patru.lloje anen perendimore te Kosoves. Ushta ret kroate jane bashkuar me koman.den rajonale te KFOR Perendimit, duke u bere shte.ti i nente qe do te jete pjese e nje.sise, se bashku me ushtare nga Au stria, Italia, Rumania, Maqe.donia e Veriut, Polonia, Sllove.nia, Zvicra, Turqia dhe Kroacia. Ushta ret do te integrohen ne bata.lionin kinetik, duke kryer patru.lla ne anen perendimore te Kosoves , u njof.tua nga KFORit.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *