Kimete Berisha hallakat Kosoven me fjalet e re’nda qe tha per Albin Kurtin…

admin 0

Kimete Berisha hallakat Kosoven me fjalet e re’nda qe tha per Albin Kurtin…

Kimete Berisha tho te se te njejtit nuk ma.rrin rroga me rregull, nuk pagu.hen permes bankes, nuk kane te dre jte pushimi.
E ver tata bru taIe: punetoret shqip.tare ne Kosove traj.tohen si sklle ver! Nuk marrin rro.ga me rregull, nuk paguhen per mes bankes, nuk kane te dre.jte pushimi,Nuk sh kon keshtu!
Qysh esh te e mundur, çdo gje me shtre.njte kushton ne Kosove sesa ne shte.tet me te pasura te botes! Ku esh te shteti! Shteti qe legji.timon padrejtesite, gra bitjen, shkeljen e te drej.tave te njeriut, shteti qe legji.timon skllaverine, ishin disa prej fja leve te Kimete Berishes ndaj Qeverise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *