Kimete Berisha Me Ofendime Te Renda Per Kurtin Postimin E Fundit !! Ja Cfare Shkruan Ajo..

admin 0

Kimete Berisha Me Ofendime Te Renda Per Kurtin Postimin E Fundit !! Ja Cfare Shkruan Ajo..

Publi cistja Kimete Berisha ka thënë se Albin Kurti është kryeministri i parë që ia kanë ma.rrë inati fëmijët.
Ajo ka thënë që pushteti i Albin Kurtit varet nga diaspora, nga të ri.njtë që janë të pa punë, e që sipas saj tani vetëm janë duke e shikuar Kurtin dhe ministrat që po punë.sojnë mbesat dhe nipat.

“Albin Kurti është i pari kryeministër që kanë filluar t’ia ma.rrin inat edhe fëmijët. Sepse fëmijët ndjehen të mashtruar.

Ju ka premtuar rroga mujore prej 10-të euro në muaj dhe en.de nuk ua ka dhënë asnjë centë! Fëmijët (prej klasës së parë deri në mo.shën 16-të vjeçare) dëshirojnë ta shohin shpejt fundin e Albin Kurtit”, ka shkru.ar ajo.

Pos.timi i plotë:

Kryeministri i parë që ia ka.në marrë inat fëmijët!

Ti bëhu cinik sa të du.ash, se cinizmi kushton lirë, s’ka më kollaj se sa t’u thuash vegjëlisë

‘Ju lutem mos më rrë.zoni’, se pastaj, e dini ju çka ju gjen!

Njeriu i mençur shti.ret i dobët bash kur është i fortë.

Ti nuk je i fortë pran.daj bëhesh cinik!

Nga kush varet push.teti yt?

– Nga diaspora, që nuk kanë ne.vojë për Ty.

– Nga të rinjtë shqip.tarë, që krejt janë të pa punë.

Ata nuk të kanë votuar që kur ti ‘t’i marrësh erë trëndafilit, të shikosh anash në ka ndonjë arki.vol’.

Është lidhje e paq.ëndrueshme kjo.

Rininë që të ka votuar e ke pa punë, pa pa.re, me diploma, me pritje, me padurim dhe me nervozë të madhe.

Ata me qetësi të rrejshme po t’i shi.kojnë ministrat duke i punësuar mbesat e nipat e tyre.

Dhe moshatarët e tyre që për.ditë po ikin nga Kosova.

Të gjithë, edhe fëmijët, po ta shohin qe.verinë e korruptuar…!

Dhe, po, të kemi votuar edhe ne ide.alistët e papërmisuar, budallenjë, që nuk mbushemi mend!

Nganjëherë si.llesh mirë.

Për shembull, ke qëndruar gatitu gjatë pra.nimit të përqafimit nga Edi Rama.

Edi Rama si dhënës i përqafimeve është i rrez.ikshëm. Ai nuk merr përqafime – ai jep.

Ju kam paralajmëruar, Edi Rama është mjesh.tër i madh, edhe përqafimin e ka armë për t’i mposhtur dhe për t’ua treguar vendin armi.qve!

Në përqafim të Edi Ramës duke.she si Dalila, e Edi Rama si Simpsoni!

Tamam si tregimi i fun.dit i dashurisë së Simpsonit.

Dukeshe i butë, i kënaqur, i urtë, i bindur…nuk e di a do të mund ta tradh.tosh në fund, si e tradhtoi Dalila-Simpsonin!

Përqafimi për pak të inter.pretohej si haram, sepse dukej sikur aty kishte edhe pak libido.

Li.bidizëm a s’di çka, kryesore burri i Albulenës nuk ju pa juve dyve si ‘kur.varë’.

Burri i Albulenës vuan nga ‘kompleksi i kurvarit’, dhe kjo është vu.ajtje e panevojshme, sepse në fjalorin shqip gjuhëtarët meshkuj nuk e kanë futur fjalën kur.var, që do të thotë se me fjalor ‘mashkulli në asnjë rast nuk mund të jetë kur.var’!

Mund të jetë prostitutë edhe ma.shkulli, por fjalori shqip nuk e pranon realitetin.

Burri i Albulenës e akuzoi inva.lidin e UÇK-së se ka dalur në kafene për të ofruar shërbime seksuale, sepse kurva nuk blen, por shi.tet…

Veteranët e UÇK-së janë aq të lo.dhur sa ti lirisht i quan ‘kurva’ dhe ata heshtin!

Ministër i Drejtësisë është bu.rri i Albulenës, i cili sheh ëndrra me ‘kurvarë’, e pse sheh ëndrra me kurvarë e jo me meshkuj seri.ozë, nuk e di!

Por, ka diçka të re..

Albin Kurti është i pari krye ministër që kanë filluar t’ia ma.rrin inat edhe fëmijët.

Sepse fëmijët ndjehen të mash.truar.

Ju ka premtuar rroga mu.jore prej 10-të euro në muaj dhe ende nuk ua ka dhënë asnjë centë!

Fëmijët (prej kla.sës së parë deri në moshën 16-të vjeçare) dëshirojnë ta shohin shpejt fundin e Albin Kurtit.

I kam inter.vistuar shumë prej tyre!

Ja dia.logu im me një nxënës të klasës së gjashtë!

Nxënësi: Albini na ka mash.truar!

Unë: Qysh ju ka mash.truar?

Nxënësi: Ka thënë se na jep 20-të Euro në muaj, dhe na i ka vje.dh paret!

Unë: Nëse Albini nuk ua jep rro.gën, çka bën ti?

Nxënësi i rrudhi kra.hët dhe më pyeti:

Çka me bë??

Unë: Krijo një lojë me per.sonazh Kryeministrin se si ju ka mashtruar juve fëmijëve, dhe se si në lojë ju po e ndjek.ni gjithkah për ta zënë borxhlinë.

Shpër.ndaje lojën në internet.

Kërkoni kamatë dhe re.belohuni…

Mos i lëni vend as në qi.ell.

Edhe atje në qiell dër.gojeni një grup fëmijësh t’ia zë pritën!

Po tregomë ti mua, çka kishe ble me 20 Euro në mu.aj?

Nxënësi: I kisha mble.dh paret….

P.S. Me fëm.ijë nuk ka lojë!

E për ‘fatin tënd të keq’, krejt shpirtërat e shqip.tarëve janë bashkë-moshatarë -15 vjeçarë!

Pra, s’të shitet cini.zmi sepse ke punë me një popull ‘fëmijë’!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *