Kjo Eshte SHQlPTARJA Qe I DEN.Ol PERJ’ETESISHT Shqiptarët E Maqedonisë…

admin 0


Kjo Eshte SHQlPTARJA Qe I DEN.Ol PERJ’ETESISHT Shqiptarët E Maqedonisë…

Pas shpaIIjes së dënl ml t me bu r6 të përj.etshëm të Halil Demirit, Agim dhe Afrim Ismailoviqit, për ras.tin “Monstra”, si dhe dënl mlt me 15 vite për Fejzi Hazirin dhe 9 vite për Haki Hazirin, fjalën e ka marrë proku.rorja ps.eudo shqiptare Fatime Fetai.Siç rap.orton gazeta Lajm, Fetai ka thënë se të akuz.uarit morën dënl mln e merituar dhe ka kërkuar që menjëherë të ar esti ohen,për shkak të ri r ezikut për të ikur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *