Kjo Eshte Strategjia E Serbise Qe Po Mundohet Me Cdo Kusht Ta Shkaterroje UCK-Ne

admin 0

Kjo Eshte Strategjia E Serbise Qe Po Mundohet Me Cdo Kusht Ta Shkaterroje UCK-Ne

Që prej vitit 1999 kur forcat serbe u tër.hoqën nga Kosova, një pjesë elitare e këtyre forcave mbeti në Kosovë e ngarkuar me detyra të veçanta, e disa prej tyre edhe me dety.ra strategjike.
Këto struktura kanë pasë një kordinim të fuqi.shëm me shërbimin informativë në Beograd, qofshin ato ushtarake, politike apo dip.lomatike.
Tashmë pas 20 viteve janë bërë të ditura publike gati për secilin, se kjo strukturë ka qenë në kordinim të plotë më administratën e UNMIK-ut dhe pasuesve të tyre të më vonshëm EULEX-in.
Të gjitha bashkë hartuan planin për ta shkatrruar struk.turën e UÇK-së, duke planifikuar edhe kohën optimale për ta arritur këtë qëllim.
Për shumë vite rresht, shër.bimet sekrete serbe në kordinim dhe bashkë.veprim me njësitë e tyre që i kishin lënë në Kosovë, i përdorën protestat dhe trazirat në Mitrovicën e veriut por edhe në enklava tjera me popullatë serbe për ta goditur imunitetin shtetror të Kosovës që ish.te në fazën e shtetndërtimit.
Madje trazirat e organizuara nga organizatat militare serbe, u përdorën edhe për ta ster.vitur pakicën serbe për ta mbisunduar shumicën shqiptare. Serbia qe 20 vite rresht i mban në Kosovë struk.turat paralele të aktivizuara për ta Iuftuar pavarësinë e Kosovës. Këto struktura gjatë kësaj kohe, bënë trazira, i sulmuan KFOR-in, UNMIK-un, Eulex-in e kush u doli përpara, vr.anë e plaqkitën pa i dhënë llogari askujt.

Për këto shtresa ligji ishte në duart e tyre. Në anën tjetër për shumë kohë një pjesë e po.licisë serbe të SHPK-së dhe më vonë PK-së, veçanërisht në veriun e Mitrovicës, kanë ma.rrë paga të dyfishta, nga bu.xheti i Kosovës dhe nga MUP-i i Serbisë.
Shkatrrimi dhe djegja e pikave kufitare 1 në Ja.rinë dhe 31 në Bernjakë në veri te Kosoves në kufirin me Serbinë nga strukturat para.militare serbe ishin sinjal i qartë se në krahun e këtyre strukturave janë edhe administrata e UNMIK-ut dhe të tjerët.
Ata plagosen dhjetra ush.tar te KFOR-it dhe vr.anë pjestarin e forcave speciale të Kosovës Enver Zymberin. Strukturat para.militare serbe që vepronin në Kosovë i kërcënuan publikisht, madje edhe para KFOR-it, Eulex-it etj, qy.tetarët serb që e pranonin shtetësinë e Kosovës.
Ata i rrahen, ua dogjën shtëpit, veturat e disa prej ty.re i vr.anë. Strukturat paramilitare serbe që vepronin në Kosovë e vr.anë zyrtarin e Eulex-it, lituanezi Audrius Shenavicius në shtator të vitit 2013, ato struktura për qëllime politike or.ganizuan edhe vr.asjen e politikanit të partisë liberale serbe në Komunën e veriut të Mitrovicës, Dimitrije Janiçijeviq në janar të vitit 2014.
Vr.asja e Janiçijeviqit ishte një paralajmrim që tre.gonte se cili është fati që i pret të gjithë serbët që e pranojnë shtetin Kosovar. Këto vr.asje si.kurse edhe edhe vr.asja e politikanit serb të Kosovës, Oliver Ivanoviq në vitin 2018 në veri te Mitrovicës janë të motivuara politikisht por se nuk janë zbardhur e zbuluar sepse kryesit e këtyre vep.rave nuk janë shqiptarët.
Udhëheqësit e strukturave paralele, pos që or.ganizuan një varg vr.asjesh të motivuara politikisht (vr.asje të kundërshtarëve të tyre politik), kundër.shtuan më dhunë UNMIK-un dhe KFOR-in.
Në këto kundërshtime ata plagosën me dhjetra ushtar të KFOR-it e të paqë.ruajtësve tjerë. Që atëhere e deri më sot për këto vepra nuk është përgjigjur askush. Po të ishin pjes.tarët e UÇK-së, të dyshuar apo kryes të këtyre veprave sigurisht se do të ishin arrestuar qindra vetë dhe do të ishin organizuar me dhjetra e dhjetra qyqe. Strukturat paralele serbe të mështetur edhe nga for.cat paramilitare të Serbisë, para syve të BE-së e botës së qytetëruar, arritën që në Kosovë ta kri.jojnë një territor të pasigurtë.
Ata e kontrabandojnë gjysmen e ka.pitalit të Kosovës dhe janë në rregull me BE-në, me KFOR-in, Eulex-in e strukturat e drejtë.sisë.
E vetmja gjë që u shiqua më llu.pen e të gjithëve ishte puna dhe aktiviteti i strukturave të UÇK-së.
Për realizimin e këtj projekti shërbimet sekr.ete serbe përdorën klasen naive e të papërgjegjëshme politike të Kosovës, kolonen e pestë, bashk.punëtorët e tyre, ekspertet ushtarak, zingjirin e bashkpunëtorve dhe financat.
Krahas angazhimit të serbëve vendorë që kanë mbe.tur në Kosovë, shërbimet serbe qe nga viti 2004 e këndej e kanë konsoliduar rrjetin e tyre shqipë.folës, dhe këtë në bazë të shantazheve për të mos zbuluar veprimtaritë e tyre të më par.shme.
Askush në Kosovë nuk i denon.con sherbimet sekrete serbe dhe veprimtarinë e tyre që janë duke e bërë kundër UÇK-së dhe klasës së mir.fillt politike qe është vënë në shërbim të mirfillt të ndërtimit të shtetit të Kosovës.
Organet tona të sigurisë duke për.fshir këtu edhe AKI-në duhet të bëjnë çmos për ta penguar me të gjitha mjetet rrjetin e bashkpunëtorëve të shërbimit serb shqipëfolës të mos jenë partner në punën e përbashkët me sherbimet serbe për ta demtuar shte.tin e Kosovës. Sepse deri më sot dëmet jan të pariparueshme.
Strukturat në fjalë arritën ta përqajnë klasën tonë po.litike, ta kompromitojnë ta etiketojnë, madje disa departmente me ndikim në shtet arritën ti de imunizojnë por edhe ti kompromitojnë si institucione.
Fatkeqësishtë shërbimet sekrete serbe përmes proj.ekteve të shërbimit arriti ti fus agjentet e vet në strukturat ndërkombëtare në Kosovë, qofshin ata shqip.folës, serb, maqedon, malazez a të tjerë.
Ata përmes këtij rrjeti filluan të ngjallin mosbesim tek fak.tori shqiptar. UNMIK-u krijoj dhe financoj një gazetari përmes së cilës lansonte dezinformata dhe lin.qonte kë donte duke i ngritur akuza publike, dhe njollosur me akuza nga më të ndryshmet.
Prapa këtij projekti qëndronin ekipe të tëra ek.spertesh, të fushave mediatike të sigurisë por edhe të shërbimeve të cilët e përpunan një pjesë të opi.nionionit duke e shëndërruar atë në mekanizëm të vetin për ti lansuar e përhapur dezinformatat e tyre.
Si pasojë e këtij projekti, gazetarët dhe med.iat u ndanë në dy grupe, njëri grup tentonte me ç’do kusht ti vënte pluhur se vërtetës e tjetri kërkonte të vër.tetën. Kështu ishte edhe më herët kur në Kosovë mbretëronte një ana.rhi e kaos.
Dua të ceki se vetëm gja.të vitit 1989-1990 ishin paraqitur 98 raste te rreme dhunimesh e tentim dhunimesh të serbeve nga shqip.tarët.
Gjatë këtij viti shqiptarët u aku.zuan edhe për disa vr.asje dhe tentim vr.asje që i kishin bërë serbet dhe i akuzuan shqip.tarët.
Të gjitha këto akuza prapa të ci.lave qëndronin shërbimet sekrete serbe dhe bashkëpunëtorët e tyre te fushës mediatike dolën të pa.vërteta.
U gjetën kryesit e vërtetë të këtyre vep.rave që ishin serbët, por vuajtet dhe njollosjet nuk u hoqën kurrë.
Sa për ilustrim po përmendi vr.asjen e gja.shtë të rinjëve serb në Pejë, në kafenenë “Panda” që ndodhi ne dhjetor të vitit 1998, siç dihet dhe është ma.rrë vesh në ketë masakër kishte marrë pjesë policia sekrete serbe në bashkpunim me institucionet e shte.tit serb. Kjo vr.asje u bë me pretekst, që t’ja mveshin UÇK-së dhe ta akuzojnë kinse ka vr.arë fë.mij serb të pafajshëm.
Nebojsha Zhivkoviq ishte hetuesi i kësaj ngjarje. Shqip.tarët që u akuzuan për këtë akt u dënuan për veprimtari armiqsore e jo për terrorizem apo kryerjen e kësaj masakre. Të denuarit shqiptar rreth këtij rasti u liruan në dhjetor të vitit 1999 me nder.mjetsimin e Kryqit të Kuq Nërkombëtar.
Madje për rastin “Panda” shërbimi sekret serb u për.poq ti akozonte agjentet e Shërbimit sekret britanik MI6 dhe SAS, por ky proces u nderpre me ndër.hyrjen e Aleksander Vuqiqit i cili i paralajmroj drejtuesit e shërbimit sekret serbe me akuza të tilla mund të shpër.thejnë skandale të mëdha ndërkombëtare.
Për ta mbuluar këtë rast sa më mi.rë, shërbimi sekret serb kishte hartuar një vendim të fsheht për ta mbuluar masakren në kafenen “Panda” dhe për ti mby.kqyrur pjestarët e JSO-së që të mos e zbulojnë të vërtetën rreth rastit “Panda”, duke thënë se ndëshkimi bie mbi secilin që guxon të flas për këtë ngjarje qoftë ai kryetari apo krye.ministri.
Gjykatësi i ratit “Panda”, por edhe për.faqësuesit e Ministrisë së Punëve të Mbrendëshme të Serbisë (MUP) e dinin se rasti nuk guxon të zbar.dhet as të zbulohet.
Më vonë këtë rast nënë trysninë e fak.torit ndërkombëtar e zbuluan zyrtarët e shërbimeve secrete serbe dhe treguan se vr.asjen e fëmijëve në kafenenë “Panda” në Pejë e kanë kryer njësitë e JSO-së të cilën e drejtonte Millorad Ulemek-Legia i ur.dhëruar nga Radomir Markoviqi ish-shef i SDB-së më qëllim që këtë vr.asje t’ja atribon UÇK-së për ta kom.promituar në arenën ndërkombëtare.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *