Kjo është Ushtria e Kosovës Meriton miliona pelqimi dhe Shprendarje

admin 0

Fo.rcat e A.r.matosura të Republikës së Kosovës pritet t’i ketë rreth pesëmijë usht.arë aktivë dhe rreth tremijë rezervë, që do të jenë përafërsisht të njëjtë me shtarët e shteteve në rajon. Siç raporton “Zëri” brenda disa javësh, Qe.veria e Kosovës do ta proc.edojë për në Kuv.end, Projektligjin për Forcat e A..rm.atosura të Republikës së Kosovës dhe pas krijimit të ligjshmërisë do të nisin procedurat për ndërtimin e usht.risë së re të Kosovës. Ndiqni pamjet ne vazhdim:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *