Kosnett i tregon shqiptareve menyren qe ta kene Ameriken gjithmone ne krah te tyre!

admin 0

Kosnett i tregon shqiptareve menyren qe ta kene Ameriken gjithmone ne krah te tyre!

Ambasadori i SHBA-së në Kosovë, Philip Kosnett tha se është i nde.ruar që do të pranojë medaljen e nda.rë për Beau Biden.
“Me të vërtet është nde.rë i veçantë për mua që ta pranojë këtë medalje në emër të Presidentit Biden”, ka thë.në Kosnett.
“Beau Biden për.faqësonte më të mirën që ka Amerika, sipas tij Amerika duhet të angazhohet në të gjithë bo.tën për një jetë më të mirë. Boe Biden krah për krah ka luftuar për pavarësinë e Kosovës dhe për qën.drueshmërinë e saj”.
“Amerikanët e respektojnë dhe e çmojnë rru.gën e Kosovës në rrugën deri ku ka arritur, ne kemi krijuar një partneritet që do të zgja.së shumë”.
Tutje Kosnet tha se SHBA-ja dhe Kosova do ta vazhdojnë par.tneritetin në mes tyre dhe do ta forcojnë në vitet e ar.dhshme.
“Po ashtu kam besimin se në vitet e ardhshme, SHBA dhe Kosova do të arri.jnë që akoma më shumë të forcojnë marrëdhëniet e tyre, nga ana e Drejtësisë, ekonomisë, shën.detësisë, shkencës”.
“Zonja Presidente mënyra më e mirë për të nderuar Beau Biden ësh.të që të gjithë qytetarët e Kosovës të punojnë për të ardhmen, Amerika do t’ju qëndrojë gjith.monë përkrahë”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *