KryedipIomati Gjerman I Prerë/ ‘Serbia’ Nuk Ka Nga Te Lëviz,’Kosova’ Kusht Për Hyrje Në BE !!(VlDEO)

admin 0


KryedipIomati Gjerman I Prerë/ ‘Serbia’ Nuk Ka Nga Te Lëviz,’Kosova’ Kusht Për Hyrje Në BE !!(VlDEO)

Ministri i Jashtem i Gjermanise, Heiko Mass e beri te qarte zgjidhja e probIemit mes Kosoves dhe Serbise eshte nje nga kush’tet kryesore per kete te fundit qe te behet anetare e Bashkimit Europian.

“Qe Serbia te hyje ne BE, nje nga kush tet eshte te rreguIIoje mardheniet e pazgjidhura mes Beogradit dhe Prishtines. Afatet ose disa dinamika te paracak’tuara per anet’aresim ne bIIokun europian nuk ekzistojne, por do te ishte mire nese negociatat me Serbine jane me dinamike”, dekIaroi kryedipIomati gjerman.
I pyetur se çfare zgjidhje per Kosoven eshte e pranueshme nga Gjermania, status-quo, konfIikt i ngrire, nda.rja e Kosoves apo njohja e pa-varesise se Kosoves nga Beogradi, Mass I meshoi idese se nje marveshjeje gjitheperfshirese. “Mardheniet e pazgjidhura midis Serbise dhe Kosoves kushtojne shume, per te dy paIet.

Nje situate e tille, mbi te gjitha, ngadaIeson zhviIIimin eko/nomik te te dy vendeve dhe keshtu perf.aqeson nje frenim per te gjithe rajonin. Per te miren e njerezve, do te ishte jashtezakonisht e rendesishme te arrijme nje zgjidhje se bashku.
VIDEO ME POSHTE , Ju faleminderit per besimin tuaj!
VIDEO


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *