Kryeministri slloven do rëzon dokumentin në Bruksel: “Të bashkohet Shqipëria dhe Kosova!”

admin 0

Kryeministri slloven do rëzon dokumentin në Bruksel: “Të bashkohet Shqipëria dhe Kosova!”

Media sllovene “Ne cenzurirano.si” ka publikuar sëfundmi një “dokument diplomatik joz yrtar” që flet për ndr yshim të kufijve në Ballkan. Ky dokument është dërguar në Bruksel nga kryeministri slloven Janez Jansha dhe flet për kufij të rinj në Ballkan.
Media sllovene “Ne cenzurirano.si” ka publikuar sëfundmi një “dokument diplomatik joz yrtar” që flet për ndr yshim të kufijve në Ballkan. Ky dokument është dërguar në Bruksel nga kryeministri slloven Janez Jansha dhe flet për kufij të rinj në Ballkan.
Ajo që na in tereson më shumë ne shqiptarëve është bashkimi i Shqipërisë me Kosovën. Sipas dokumentit të publikuar, gati 95% të shqiptarëve të Kosovës duan bashkimin me Shqipërinë.
Megjithatë, në Bruksel askush nuk e ka k onfirmuar se pr esidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian, Charles Michel, e ka marrë këtë “dokument” nga kryeministri slloven.

Sipas medias sllovene, Charles Michel e ka marrë këtë “dokument” përmes postës zy rtare diplomatike, prandaj ek zistenca e tij “mund të mo hohet publikisht në çdo kohë”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *