Kurti Nuk Po I Mban Fjalet/ Fillojne Punesimet E Familjareve Edhe Ne Qeverine Kurti !!

admin 0


Kurti nuk po i mban fjalet/ Fillojne punesimet e familjareve edhe ne Qeverine Kurti !!

Ne valen e emer.imeve te familjareve nga Qeve.ria Kurti, eshte njoftuar edhe eme.rimi i Dafina Gexha-Bunjakut ne poziten e zv ministres te Shendete sise.

Dafina Gexha Bunjaku, gruaja e funksio.narit Fatban Bunjaku, eshte emeruar sot zv.ministre e Shendete.sise ne Qeverine Kurti 2, ndersa ne prill te vitit te ka.luar ishte emeruar anetare e bordit te per kohshem te Agjencise se Ush.qimit dhe Veterines.
Bunjaku ka mbajtur disa fun.ksione brenda Levijes Vetevendosje. Aktua.lisht sherben si sekretar i nje nen komiteti te partise.
Bashke horti I saj, Fatban Bunjaku, gjate Qeve.rise Kurti 1, ishte emeruar keshill.tar politik ne Ministrine Tregtise.

Emerimet e famil.jareve nuk jane te paret qe nga formimi i Qeve.rise Kurti 2, dje u njoftua se keshill.tar politik i ministrit te shendete.sise Arben Vitia, Sami Uka.
Ndersa xha.xhait te Glauk Konjufces iu be nje vend si keshill.tar i ministrit te mbroj.tjes Armend Mehaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *