Kusari ”Befason” Te Gjithe Me Goditjen Qe I Dha Vetevendosjes Pas Gabimit Te Tyre…

admin 0

Kusari ”Befason” Te Gjithe Me Goditjen Qe I Dha Vetevendosjes Pas Gabimit Te Tyre…

Eks pertja e te drej.tes se medias, Flutura Kusari, ka alarmuar vazhdi.misht opinionin per ndikimin politik ne per zgjedhjen e komisionerit ne Agjencine per Priva.tesi dhe Informim.
Per fat te keq, nje gje e tille ndo.dhi sot pasi u votua emri i propo zuar nga VV qe ishte diskuali.fikuar nga komisioni britanik.
Be het fjale per Enver Bujarin, nje person qe rapor.tohet te kete ndryshuar te dhenat ne rezymene e tij [CV] dhe te kete jete zhvlere.suar nga britaniket. Kusari pas laj mit te marre nga Komisioni Parla.mentar per Siguri qe u mblodh sot ka bere edhe nje status emocional ne llo.garine e saj ne Facebook.
Kur ndo.dhin qesi sene, si kjo sot, ne kau.zat qe i ndjeki, me vjen me kajte… jam tu ece ne per shesh dhe po me hi.dhet me u ule ne keto karrikat dhe me ia kri.se vajit… shkroi znj. Kusari. Tashme, pro pozimi pritet te votohet ne Kuven.din e Kosoves ku partia ne push.tet VV ka votat e nevojshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *