LAJM EKSKLUZIV / Hashim Thaçi Po Lirohet Nga Haga?! Arsyeja Do Ju Mahnit Te Gjitheve

admin 0

LAJM EKSKLUZIV / Hashim Thaçi Po Lirohet Nga Haga?! Arsyeja Do Ju Mahnit Te Gjitheve

Evropa Po Bënë Çudira: Do Ta Kthejë Thaçin Nga Ha,ga Për Kompromis Të Panjohur Për Kosovën!Ndërkom,bëtarët do ta kthejnë Thaçin nga Haga për kompr,omis fa,tal për Kosovën!Asnjëherë mos thoni se kjo nuk mund të ndod,hë; asnjëherë mos ju besoni eleme,nteve de,strukt,ive që int,enzivisht po punojnë në Evropë, ato elemen,të që natë e ditë po punojnë për të ndi,hmuar Vuçiçin dhe Serbinë dhe për të përcj,ellë deri në fund direk,tivat e Rusisë!Prandaj e gjithë kjo lojë ësh,të me pla,tformë, është lojë e moçme, e cila do të ketë një fund dhe ai fund mund të jetë kth,imi i Hashim Thaçit për të nënshk,ruar kapit,juli,min total në d,ëm të Kosovës dhe çështj,es shqiptare!Mos harro,jmë edhe një gjë se, Hashimi atje po përgatitet, Hashimi atje ësh,të në kurse, në mës,im të lojës, në mësim të kur,sit të evropianëve për tu përga,titut dës,hti,hmi i shtetit të Kosovës!

Dhash,të zoti të jem e gabuar, me,gjithatë këtë ide asnjëherë mos e larg,oni nga kujtesa; mos e largoni për fakt,in sepse Albin Kurti nuk do të nënsh,kruaj marrëveshje me Evropën që cë,non sovran,itetin t,erit,orial të Republikës së Kosovës, kurse këtë e bëri Hashimi, këtë e bëri Isa Mustafa, këtë e bërti Abdalla Huti!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *