LAJM I DHIMBSHEM/ Gjenerali I Njohur Nga Shqiperia Dritan Demiraj Me Leter Publike Per Rexhep Selimin. Kjo Leter Po Na Bene Me Lot Te Gjitheve – Gjest Madheshtor Nga Gjenerali!!!

admin 0

LAJM I DHIMBSHEM/ Gjenerali I Njohur Nga Shqiperia Dritan Demiraj Me Leter Publike Per Rexhep Selimin. Kjo Leter Po Na Bene Me Lot Te Gjitheve – Gjest Madheshtor Nga Gjenerali!!!

Shumë tron dit,ës laj mi nga Gjh,yka,ta Speciale “An,tishqi,ptare”, e cila ka ngritur një ak, takh,uzë ndaj Jush dhe që nga sot do të du,het të paraqiteni ne Hage me balten qe po perg atiten te te hedhin me qëllim të ndo,tin emrin tënd dhe të UÇK-së tonë të lavd,ishme.Ashtu si gjatë kohës së Iufj,tës për çlirimin e Kosovës nga çet,nik ët serbë, edhe në liri t’i je simboli i burrë risë, trimëri,së dhe i frymëzimit për të qënë një shqiptar si nga ata të qëmo,tit.Sigurisht që t’i nuk ke nevojë për të të dh,ënë kurajo, pasi atë e ke më shumë se asnjë shqip,tar tjetër, por mbaj e lart mjekrën vëlla, sepse ti je shkë,mbi ku dallget e të ligut përpl,asen e thyhen me tu,rp.
Jam shumë i sigurtë se e gjithe kjo situa të e tu rpsh,me, e pali gjsh,me per te gjithe drejtu,esit e lavdishem te Iufj,tes çlirim,tare të Kosovës do kalojë shpejt dhe ditë të mbara do të vijn,ë, ku së bashku do të mblid,hemi, pasi kemi shumë për t’i dhënë Kombit Shqiptar.Vëlla,zërisht dhe familj,arisht i Yti,Kolonel Dritan Demiraj. Michigan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *