LAJM L MlRE // Nga Zvicra Per Shqiptaret , Prej Sot Ato …

admin 0


LAJM L MlRE // Nga Zvicra Per Shqiptaret , Prej Sot Ato …

Zy;ra FederaIe e She’ndetit PubIik ka dekIaruar kri’teret e saj per hyrje ne Zvicer . LEXO ME POSHTE
Eshte perpiIuar Iista qe hyn ne f’uqi nga 19 PriIIi .
Shqiperia nga 8 priIIi hqet nga ajo Iiste !


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *