LAJMI FUNDIT | “Albin Kurti eshte zhdukur…”

admin 0

LAJMI FUNDIT | “Albin Kurti eshte zhdukur…”

Sipas kryetarit te Partise Demokratike te Kosoves ai thote per Albin Kurtin kryeministrin ne detyre se eshte zhdukur qe nga zgjedhjet e Shqiperise qe eshte shfaqur dhe nuk po shfaqet me.Enver Hoxhaj: Albin Kurti është zhdukur,Krye,tari i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka komen,tuar mungesën e kryemin,istrit Albin Kurti në seancën e sotme në Kuvend e Kosovës.Ai thotë se prej që e mori dety,rën, Kurti është parë vetëm në fush,atën zgjedhore në Shqipëri, ndërkohë që e konsi,deron ndarjen e 11 milionë eurove në veri si ska,ndal.“Albin Kurti është zhdukur. Të vetm,et herë që u pa prej se e mori detyrën si kryem,inistër ishin shfaqjet e tij gjatë zgjed,hjeve në Shqipëri duke ndërhyrë në poli,tikën e brendshme të një shteti. Mungesa e vaks,cinave, mungesa e progr,amit qeverisës, e transpare,ncës për dialogun, ndarja e 11 milionë eurove për pagesën rrymës së se,rbëve dhe bizne,seve të tyre në veri janë disa nga dështi,met e para të plotësuara këto ditë edhe me ska,nd,alet e ministrave të tij.

Ai është vetëm hija e një kry,eministri, që të vetmet dekl,arata politike i ka “mbrojtjen dhe arsy,etimin e qëndrimeve ska,nda,loze të vartësve në kabinetin qeveritar”.”, ka thënë ai.Tutje ai ka kritiku,ar edhe ministren e Jashtme për gjuhën e saj ndaj UÇK-së.E para në listë është mini,strja Donika Gërvalla-Schëarz e cila nuk po ndalet së foluri dhe me vetë,dije për “kh,ë rimet” kinse të UÇK-së. Ende nuk e dëgjuam asnjë fjalë për kh, ërimet dhe g,ih enocidin serb në Kosovë.

Kulmi ishte sot në Kuvend, ku në pritje të një kërki,mfalje prej saj ndaj mijëra vikh,ti,mave shqiptare në Kosovë, ajo shkoi më tej duke e marrë në mbroj,tje Serbinë. Në vend se të tregoj për planet si ministre e jashtme në cilën organiz,atë do të aplikoj Kosova dhe ku ka ngecur procesi i njohjeve, ajo zgjodhi konfl,iktin me opozitën. Por përpjekja e sotshme e saj dhe e bashkëpart,iakëve për t’ia mbyllur gojën opozitës dështoi.Sepse PDK nuk do të nënshtrohet dhe zmbr,apset para asnjë pres,ioni. Sepse Kosova ka një kryeministër hije me qeveri prakt,ikantësh, që agjendën ia diktojnë ministrat e tij me skanh,dale dhe jo me punë për të cilën janë votuar masivisht nga qytetarët e Kosovës”, shtoi ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *