LAJMI FUNDIT | Albin Kurti Sapo Dridhi Serbinë Me Këtë Gjest Që Bëri…BRAVO Kryeministër !!!

admin 0

LAJMI FUNDIT | Albin Kurti Sapo Dridhi Serbinë Me Këtë Gjest Që Bëri…BRAVO Kryeministër !!!

Në konferencën e djeshme për shtyp, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjatë prezantimit të plan-programit qeverisës, njoftoi edhe për fillimin e punës në pa di në ndaj Serbisë për g jen oci d në Kosovë për periudhën e l uft ës së fundit, në Gjy kat ën Ndërkombëtare të Drejtësisë.Qendra “Gje no ci di në Kosovë – Pl a gë e Hapur” me seli në Gjenevë përshëndet këtë vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës.
“Ne ndajmë të njëjtat pikëpamje me Qeverinë e Kosovës se pa d ia për g en oc id duhet të jetë e përgatitur mirë, në mënyrë që të dalim fitues nga ky proces për arritjen e drejtësisë për vi kt i mat e gj eno cid it në Kosovë.Sipas Kryeminstrit Kurti ata do te kene perkrahje maksimale ndaj p adi se ku nder serbeve.

Arritja e drejtësisë për gje noc id in në Kosovë do t’i kontribuojë paqes në këtë pjesë të botës dhe do të jetë një kontribut për parandalimin e ak teve të tilla të sh ëmtuara në të ardhmen anekënd botës”, thuhet në njoftimin e kësaj qendre.Qendra “Gje noci di në Kosovë – Pla gë e Hapur” thekson se do të angazhohet në vazhdimësi për të dhënë kontributin e vet maksimal në këtë drejtim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *